Uw adviseur.

Gespecialiseerd in project management en project leiding.

+31 (0)6 43 59 88 88

jr@planee.eu

25+ JAAR ERVARING

Plané Advies.

Een landelijk werkend adviseur, gespecialiseerd in project management en project leiding met passie voor de openbare ruimte. Plané Advies brengt u een mix van inhoudelijke en projectmanagement kennis en ervaring waardoor een hoge mate van efficiency en effectiviteit wordt bereikt. Dit doet Plané Advies al meer dan vijfentwintig jaar, binnen technische afdelingen van vele grote en kleine gemeenten.

Ik breng projecten in Plané

Waar staat Plané voor?

Plané is een term uit de zeilsport. Indien een boot in plané komt betekent dit dat er een snelheid wordt ontwikkeld waarbij de romp uit het water komt waardoor de weerstand afneemt en de snelheid verder toeneemt. Om een boot in plané te brengen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

 • Een juiste vorm van de boot (structuur van de projectorganisatie)
 • De juiste hoeveelheid en vorm van de zeilen (tools)
 • Een deskundige bemanning (de juiste mensen op de juiste plek neerzetten)
 • Een bemanning die op elkaar is ingespeeld (het vormen van een team)

Projecten & Vakgebieden

Mijn ervaring

Projecten

Ervaring met een veelheid aan soorten projecten.

 • Integrale herinrichtingen openbare ruimte
 • Dijkverzwaring
 • Herinrichting N65 (Rijksweg)
 • Aanleg bedrijventerreinen / woonwijken / bruggen
 • Natuurontwikkelingsprojecten
 • Aanleg riolering buitengebied
 • Uitvoering baggerplan
 • Explosievenonderzoeken
 • Voorzieningen woonboten
 • Inrichting woonwagenlocaties
 • Outsourcing beheer openbare verlichting
 • Vervanging openbare verlichting
 • Opsplitsing gemeentelijk beheer openbare ruimte over vier gemeenten
 • Gemeentegrenscorrectie

Ontwikkeling

Ervaring met ontwikkelingen op de volgende gebieden

 • UAV-GC contracten
 • Werken in bouwteams
 • Klimaatadaptatie
 • Adaptief beheer
 • Beoordeling EMVI door bewoners

Organisaties & verenigingen

Betrokkenheid

Hulp nodig?

Contact

Heeft u een vraag? Laat het me weten, dan verzorg ik een kennismakingsgesprek.

Adresgegevens:
Diergaarderstraat Zuid 4D
6105 CB, Maria Hoop, Limburg

Voor organisatieontwikkeling & leidinggeven:

Ingenieur

J.C.A.A. Romeijnders

IBAN: NL52RABO01109200 | KvK: Roermond 12064203

TOP